• Pumpen- und Ventilservice

    Vem har en speciell verkstad till hands? Veltec.

Pumpen- und Ventilservice

Servicering af pumper og ventiler

Veltec har et specielt værksted til rådighed til reparation og vedligeholdelse af pumper, ventiler og dertilhørende udstyr, herunder drejebænke til drejning af bærehjul, aksler osv.

Service av pumpar och ventiler

Veltec har en egen verkstad för reparation och underhåll av pumpar, ventiler och relaterad utrustning, bland annat svarvar för svarvning av bärhjul, axlar osv. Vi utformar scheman för smörjning av pumpar och reparation och kalibrering av säkerhetsventiler, manometrar och tryck-/temperaturgivare. Säkerhetsventiler kalibreras upp till 300 bar med godkännande från danska Arbejdstilsynet och returneras med testcertifikat. Vi utför också vibrationsmätning av motorer och genomför komplett underhåll av roterande utrustning, inklusive smörjning och oljebyte.

Översikt av våra tjänster:

  • Reparation av pumpar
  • Avbalansering av pumphjul
  • Justering av pumpaxel/koppling med hjälp av laserteknik
  • Service av ventiler
  • Testning och certifiering av säkerhetsventiler
  • Mobil testutrustning för kalibrering av säkerhetsventiler

Vil du vide mere? Spørg os.

Send os en besked: denmark@veltec-services.com. Vi vil gerne høre fra dig.