Veltec i Sverige

Kunder inom olja och gas, petrokemiska och kemiska fabriker och energi förlitar sig på vår erfarenhet inom tekniska tjänster. Oavsett dina krav är du i goda händer hos Veltec.

Pressmeddelande

Veltec har fått en ny ägare

Från den 31 december 2017 övertar det tyska bolaget Plant Systems & Services PSS GmbH (PSS) hela Veltec Gruppen och däribland Veltec Industrial services A/S från den tidigare ägaren Triton. PSS består av en grupp bolag som levererar service primärt i Tyskland inom kraftverk, kemisk industri, avfallsförbränningsanläggningar och stålverk.

PSS gruppen består av 4 tyska bolag bl.a. Etabo Energitechnik und Anlagenservice GmbH som har sitt huvudkontor i Bochum och har över 40 års erfarenhet inom konstruktion och underhåll av komponenter till kraftverksindustrin i Tyskland. Därutöver består gruppen av ytterligare 3 bolag.

Försäljningen av Veltec kommer inte att påverka igångvarande order och ramavtal. Kontakter i Sverige, Danmark och Norge till Veltec kommer att vara desamma som idag.

Om Veltec i Skandinaven

Veltec finns i dag i Sverige, Danmark och Norge på 6 orter med huvudkontor i Ringsted, Danmark. Veltec är en ledande leverantör av tekniska tjänster och underhåll inom Olja&Gas, Kraftverk och kemisk industri. Tjänsterna omfattar stålkonstruktioner, underhåll och konstruktion av cisterner/tankar, mekaniska investeringsprojekt samt underhållsstopp, el och instrument, mobil bearbetning, rörentreprenader i stål och plast samt pump och ventilunderhåll. Ytterligare information finns på vår hemsida. www.veltec-services.com/se.

Kontakter i Sverige, Danmark och Norge till Veltec kommer att vara desamma som idag.

För ytterligare information kontakta gärna

Kent Larsson +46 709 103407

Veltec mer än 50 års kompetens

1969 bildades SIS – Skandinavisk Industriservice A/S. Nästan 50 år senare, 2016, övertog Triton aktiemajoriteten från den tidigare ägaren Voith. Verksamheten blev 2017 omdöpt till Veltec, och har idag 200 anställda (huvudsakligen svetsare, örläggare och montörer) och är ISO 9001- och Achilles-certifierad (22830).

News

Veltec AS i Mongstad Norge har fått ett stort kontrakt på cirka 100 mill. NOK till installation av el, instrument, rörledningar och stål i samband med VRU-projektet på Statoil Mongstad.

Vi hjälper kunder i följande länder

Danmark

Sverige

Norge

Finland

Storbritannien

Veltec Wesseling 1500x630 1 495x400 - Home_sv