Underhållsstopp och Investeringsprojekt

Översikt av våra tjänster

 • Rådgivning och detaljerad planering
 • Projektledning och organisation
 • Genomförande, även som huvudentreprenör
 • Design, konstruktion, återuppbyggnad och modifiering
 • Dokumentation, förberedelse av godkännanden
 • Administration av säkerhet och kvalitet

Anläggningstyper

 • Raffinaderi
 • Petrokemisk industri
 • Oljedepå
 • Värmekraftverk
 • Övrig processindustri

Erfarenhet

Vi har mycket stor erfarenhet av projekt i olika storlekar, bland annat projekt som har involverat upp till 300 Veltec-medarbetare. Vi utför alla projektfaser som krävs för att säkerställa att alla projekt slutförs i tid och i enlighet med QHSE-standarder (kvalitet, hälsa, säkerhet, miljö). Veltec kan planera och genomföra en stor mängd olika aktiviteter i enlighet med överenskomna scheman för kvalitet och tidsplaner. Våra huvudvärderingar är säkerhet, kvalitet och kontroll. Vi tillhandahåller service alla dagar, dygnet runt.

Turnarounds Daenemark 2 495x400 - Turnaround_sv

Vill du veta mer? Fråga oss.

Skicka e-post: swedenveltec-services.com. Vi vill gärna höra av dig.