Mitarbeiter Turnaround

Veltec i Sverige

Genom att vi fokuserar på olja och gas, petrokemisk och kemisk industri samt energi har våra tjänster en klar fördel: Du drar nytta av vår djupa branschkunskap för alla dina verksamhetskrav.

Om Veltec

Våra specialister arbetar tillsammans med kunden för att hitta effektiva lösningar på deras specifika krav. Vi är en stark partner som alltid finns till hands. Vi stöttar Er med våra tekniska tjänster inom underhållsstopp och investeringsprojekt, experter inom design, konstruktion och renovering av lagertankar, omfattande service på plats, rörinstallationer, stålkonstruktioner och mobil bearbetning på plats hos Er samt omfattande service av pumpar och ventiler och expertis inom plaströrsinstallationer. Oavsett dina krav är du i goda händer hos Veltec.

Vår gemensamma styrka – din trygghet

 • Pålitlighet baserat på flera årtionden av kunskap och erfarenheter
 • Unikt god säkerhetshistorik som bygger på ett kontinuerligt och ansvarsfullt agerande
 • Kunder är i fokus; vi erbjuder individuella servicekoncept och specialanpassade lösningar
 • Expertis inom många områden, vilken kommer från vårt specialist-know-how och professionella projektstyrning
 • Flexibilitet tack vare att vi har egna produktionsanläggningar och en lokal närvaro
 • Företagsomfattande, enhetliga processer tack vare ett integrerat system för kvalitetsstyrning

Säkerhet, kvalitet och utbildning

Säkerhet, kvalitet och utbildning är nyckelfaktorer i företagets kultur. Dessa tre delar, vilka vi alltid ger högsta prioritet, gäller för alla nivåer och faser i ett projekts livscykel. Vi strävar löpande efter att göra våra processer ännu bättre genom dagliga toolbox-möten. På detta sätt kan vi utveckla mekanismer för att fortlöpande förbättra vår organisation.

Medarbetare och utbildning

Veltecs medarbetare och deras kunskaper är av största betydelse för oss. Det är deras kunskaper och expertis inom alla de olika situationer som kan uppstå på en anläggning som säkerställer att vi kan utföra våra uppdrag i enlighet med överenskomna villkor eller förbättra där det är möjligt. Därför deltar alla våra medarbetare i skräddarsydda utbildningsprogram där de får kontinuerliga uppdateringar om tekniska och säkerhetsmässiga procedurer och om arbetsmiljön.

Våra kvalificerade medarbetare:

 • Mekanisk montör
 • Rörläggare
 • Norsok-riggare
 • Bundle puller-operatör
 • Certifierad svetsare
 • Gaffeltruckscertifikat
 • Krancertifikat

Säkerhet på arbetsplatsen

”Safety – It’s your life” är namnet på vår framgångsrika internationella kampanj för säkerhet på arbetsplatsen. Säkerhet på arbetsplatsen och hälsoskydd är ett av koncernens huvudmål och Veltec har integrerat ett system för arbetsplatssäkerhet. Veltec får regelbundet utmärkelser för säkert, olycksfritt arbete från kunder inom raffinaderi och petrokemi.

Certifieringar och godkännanden

Veltec har alla certifikat och godkännanden som krävs för att arbeta inom dessa industrier, vilket är ett bevis på vårt åtagande att tillhandahålla säkra tjänster av hög kvalitet. Dessa är bland annat:

 • DS/EN ISO 9001:2008 Kvalitetsstyrningssystem
 • AT100 31/07/2007 bilaga 5 Kvalitetscertifikat
 • DS/EN ISO 3834-2:2006 Kvalitetskrav för smältsvetsning av metallmaterial
 • EN 1090-1:2009 + AC:2010 Föreskrifter för byggprodukter
 • Achilles, ID 22830
 • Sellihca, ID 107733

Vill du veta mer? Fråga oss.

Skicka e-post: sweden@veltec-services.com. Vi vill gärna höra av dig.